Dat was toch geregeld?

Vrijdag de 13e april. De datum was bewust gekozen voor het congres opgeschaalde zorg 2018.

Wij kijken tevreden terug op een mooie dag, met veel bezoekers en verhalen die ons allemaal weer even met de neus op de feiten drukten.
Intenties zijn gezet, banden gesmeed of aangehaald en nieuwe plannen zijn geboren.
Dank aan alle sprekers en bezoekers. Zien we elkaar in 2020 weer?

Namens het projectteam en LNAZ,
Marlous Verheul

De locatie: Compagnietheater Amsterdam

Datum:
13 april
2018

Locatie:
Compagnietheater
Kloveniersburgwal 50
1012 CX Amsterdam

De organisatie

De organisatie van het congres is in handen van het LNAZ (vanuit het programma Crisisbeheersing en OTO).

LNAZ
Binnen het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) werken elf acute zorgnetwerken samen met betrokken ketenpartners en professionals aan de optimale toegankelijkheid van acute zorg. Voor iedere patiënt met een acute zorgvraag: elke dag, ook bij opgeschaalde zorg bij rampen en crises. De elf acute zorgnetwerkenrichten zich op drie pijlers: traumazorg, acute zorg en crisisbeheersing en OTO. De onderlinge samenwerking en beleidsafstemming tussen de acute zorgnetwerken vindt plaats met ondersteuning van het Bureau LNAZ.