Op 13 april 2018 stond het Compagnietheater in Amsterdam in het teken van het inspirerende Congres Opgeschaalde zorg ‘Dat was toch geregeld?’. Zo’n 300 professionals uit de zorgsector – ziekenhuizen, GGD’en, huisartsen en ambulance – namen deel aan dit congres, dat was georganiseerd door het LNAZ.

Kennis en ervaring delen

De grote opkomst laat zien dat de sector zich goed wil voorbereiden op haar rol bij rampen en crises. Het delen van internationale ervaringen en inzichten door de zes sprekers biedt daarvoor nieuwe perspectieven. Tijdens de pauzes en na afloop werd de kans gegrepen om ook onderling contacten te versterken en de Nederlandse ervaringen te delen met de sprekers. Die kunnen over en weer worden verwerkt in beleidsplannen, oefeningen en de dagelijkse praktijk. Zodat we in Nederland met recht kunnen zeggen: opgeschaalde zorg, dat is geregeld!

Het congres in beeld